Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk?