Status 29.05.2024:
Vi har inngått avtale om utbygging med Ekte Entreprenør AS.
Arbeidet er i planleggingsfasen.