Status 22.09.2022
Mange venter på å få installert Altibox fiber fra oss. For tiden har vi 2 gravelag i aktivitet, og om ikke lenge blir også et tredje gravelag satt inn. Vi tar fortsatt sikte på å få gravd og koblet opp de aller fleste før jul. Installatørene vil fortløpende ta kontakt utover høsten med alle som ikke har fått installert hjemmesentral.

Status 22.08.2022
Haneseth er valgt som installatør og vil ta kontakt med den enkelte kunde om montering av Altibox Hjemmesentral.

Status 04.07.2022:
På nordsiden av byen arbeides det også nå. Entreprenør er godt i gang med graving.

Status 22.06.2022:
Entreprenør gjenopptok arbeidet i månedsskiftet mai/juni, med start i Sørvik-området. For tiden er de i Ruggevik/Breivik og jobber seg nordover i byen. Det er for tiden graving som pågår, mens installasjoner vil skje til høsten.

Status 22.04.2022:
Kunder som har bestilt i 2021 og som vi ikke rakk å koble opp før året var omme. Her vil arbeidet gjenopptas i slutten av mai, og arbeidet vil pågå gjennom sommeren og høsten. Målet er at samtlige skal være koblet opp innen utgangen av 2022.

Dette arbeidet vil pågå parallelt med de som har bestilt i 2022.

Status 07.02.2022:
I løpet av våren vil selgere besøke adresser i Harstad som kan få Altibox fibertilknytning. Utbyggingen vil starte opp til sommeren og pågå til ut på høsten. Vi kobler vi opp resterende kunder fra i fjor i tillegg til nye kunder solgt inn i år.

Status 01.12.2021:
Kunder som får Altibox installert før jul er nå kontaktet av installatør. De som dessverre må vente til neste vår har fått SMS med informasjon om dette.

Status 22.09.2021:

Det håndgraves over hele byen, og dette arbeidet vil pågå fram til frosten setter stopper.
Maskingraving vil pågå for fullt de neste måneder. Det ventes at de aller fleste får fiber installert i løpet av året, og alle skal ha fått informasjon om dette pr SMS.

Status 25.08.2021:

I løpet av vinteren 2021 var det mange husstander i Harstad som fikk besøk av selger i områder hvor vi allerede har bygget ut fiber.

Målet er å fortette og bygge fiber til husstander som ikke har Altibox fiber fra før.

Gjelder områdene:

 • Trondenes
 • Seljestad
 • Medkila
 • Breivika
 • Ruggevik
 • Ervik/Stornes
 • Bergseng/Kilhus

 

 • Husstander med rør fram til husvegg
  • De fleste er koblet opp og fikk fiber vår/sommer 2021.
 • Husstander med rør i tomtegrense
  • Vi graver for hånd de siste meterne fram til husvegg
  • Oppkobling og installasjon i løpet av høsten (september-oktober)
 • Husstander uten rør i tomtegrense
  • Det må utføres større gravearbeid i gata
  • Oppkobling og installasjon i løpet av høsten/vinter (oktober - februar)