Status 09.01.2023:
Vi tar også i år sikte på å selge til husstander uten fiber, og med oppkobling i løpet av 2023.
 

Status 04.12.2022
Adresser som vi dessverre ikke rekker å grave ferdig i år har nå fått SMS med info om dette. Gravearbeidet gjenopptas til våren så snart forholdene tilsier dette.
For adresser hvor graving er utført vil installatør Haneseth ta kontakt og avtale tidspunkt for montering.

Gjelder områdene:

  • Trondenes
  • Seljestad
  • Medkila
  • Breivika
  • Ruggevik
  • Ervik/Stornes
  • Bergseng/Kilhus
  • med flere