Hvordan tenker vi?

Nordkraft Fiber vil bidra til et levende idretts og kulturliv, med særlig vekt på frivilligheten i vårt lokalmiljø.

Vi er spesielt opptatt av å støtte og samarbeide med aktiviteter og prosjekter rettet mot barn og unge.

I bunn ligger vårt ønske og mål om å gi våre kunder et trygt, enkelt, nyttig og nært kundeforhold.

Vi bryr oss om regionen og ønsker i tillegg å bidra til vekst, utvikling og begeistring i by og bygd. Samtidig ønsker vi å bidra mot alle frivillige som bruker mye tid og krefter på å legge forholdene til rette for egne og andres barn.

Vi vet at våre bidrag utgjør en forskjell. Men det er ildsjelene og de frivillige som utgjør den største forskjellen. Det er derfor de trenger og fortjener vår og andres hjelp og støtte.

Hva gjør vi?

Nordkraft Fiber AS er et selskap i Fiber Holding-konsernet, som gjennom koordinering og samarbeid inngår lokale og regionale sponsoravtaler.

Lokalt vil vi i Nordkraft Fiber konsentrerer vår støtte og samfunnsengasjement rundt 3 områder:

  • Kultur og idrett
  • Arrangementer
  • Generell frivillighet

Det er like artig hver gang vi opplever at vi har bidratt til å skape noe nytt eller holdt liv i noe viktig. Det kan være stort, det kan være smått. Poenget er at det er viktig for dem det gjelder. Slik bidrar vi til økt bolyst.