Status 29.05.2024:
Vi har inngått avtale om utbygging med Ekte Entreprenør AS
Arbeider er under planlegging. 
Utbyggingen gjelder den del av Åsby som ikke har fiber fra oss fra før.