Status 29.05.2024:
Vi har inngått avtale om med OneCo Networks.
Arbeider er under planlegging