Informasjon om Nordkraft Fiber

Nordkraft Fiber er en del av konsernet Nordkraft AS. Vi leverer bredbåndsinfrastruktur i alle våre eierkommuner.