Nordkraft Fiber er underlagt Åpenhetsloven. Kort sagt skal loven fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre at allmenheten får tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser ved brudd på disse. Anstendige arbeidsforhold og innsyn i dette, er de viktigste stikkordene.

Les mer her.

Alle som tar skriftlig kontakt via dette skjema skal få informasjon om hvordan Nordkraft Fiber håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser som er avdekket ved aktsomhetsvurderingen. Svarfrist for henvendelser er tre uker. 

 

Åpenhetsloven – Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for Fiber Holding