Alle våre privatabonnement har oppsigelsestid inneværende måned + 1 måned.

For bedriftsabonnement gjelder egne oppsigelsestider som er beskrevet i din bedrifts bestillingsvilkår.