Det er mulig å fryse abonnement etter følgende regler:

  • Det er ikke mulig å fryse abonnementet i bindingstiden
  • Fra år 2 kan abonnementet fryses:
    • Må fryses i minimum 3 måneder sammenhengende
    • Ved gjenåpning løper abonnementet i minimum 3 måneder sammenhengende
    • Engangspris for frysing/gjenåpning av abonnement: 500 kr. 
  • Maks lengde for frysing er 12 måneder, etter dette blir abonnementet oppsagt.

 

Bruk gjerne kontaktskjema