Det er mulig å fryse abonnement etter følgende regler:

  • Det er ikke mulig å fryse abonnementet i bindingstiden
  • Fra år 2 kan abonnementet fryses:
    • Må fryses i minimum 3 måneder sammenhengende
    • Ved gjenåpning løper abonnementet i minimum 3 måneder sammenhengende
    • Engangspris for frysning/gjenåpning av abonnement: 499 kr. 

 

Bruk gjerne kontaktskjema