Nordkraft Fiber er regionens lokale fiberbredbånd og TV distributør, og leverandør av Altibox innholdstjenester.

Den 1. Januar 2021 fusjonerte kraftkonsernene Hålogaland Kraft og Nordkraft, og Hålogaland Kraft Bredbånd byttet navn til Nordkraft Fiber.

Lovnaden til eiere og publikum var at fusjonen skulle medføre et sterkere og mer robust konsern under slagordet «For ei lys fremtid i nord».

Nå nærmer vi oss slutten på "fusjonsåret" – så hvordan har det gått?

Bredbandsdirektør Kristian Bøckman
Vi har aldri opplevd større interesse for våre tjenester enn nå, sier Bredbåndsdirektør Kristian Bøckman

Den økte bruken av hjemmekontor under pandemien har nok stimulert interessen for raskt og stabilt fiberbredbånd. Dette kombinert med vår lokale kundeservice, support og feilretting er nok mye av forklaringen, mener han. Vi er tilgjengelig for våre kunder og agerer raskt i feilsituasjoner. Dette er nok litt av «magien» for kunder som velger å kjøpe fra en lokal leverandør som oss.

Sammen med Altibox har vi i Nordkraft Fiber opplevelsen av å være med på et «vinnerlag». Denne følelsen ønsker vi å dele med våre kunder, forteller Markedsleder Cathrine Berg. Altibox-partnerskapet som vi er en del av, har hatt de mest fornøyde bredbåndskundene i 12 år på rad, ifølge den årlige kundetilfredshetsmålingen som utføres av EPSI. Som lokal aktør i Hålogalandsregionen er vi både takknemlig og stolt – en stor takk til våre kunder! Vi planlegger å holde trykket oppe også i 2022 og har like store ambisjoner for neste år som for inneværende år, sier hun.

Markedsleder Cathrine Berg
Vi er også inne i anbudsprosess med Ibestad kommune angående fiber, samt også øvrige offentlig utlyste prosjekter i vår region. Tilslaget på disse vil være avgjørende for vekstraten i det kommende året, fastslår Markedsleder Cathrine Berg.

Vi har opplevd svært stor interesse for våre TV og internettprodukter, og har i år solgt mer enn noen sinne. Siden 2017 har vi hatt en årlig kundevekst på rundt 500 nye kunder per år. I toppåret 2020 vokste vi med omlag 700 kunder. Nå i 2021 vil vi levere opp mot 1100 nye kunder. Vi passerte den magiske grensen på 1000 i månedsskiftet november/desember. Dette er en stor milepæl for oss og det har aldri skjedd før, og er et direkte resultat av det nye Nordkraft-konsernets evne og vilje til å satse på fiber og bredbånd.

Rekordstor kundeinteresse og vekst har også vært utfordrende.

Dessverre har vi ikke klart å levere til alle våre bestillinger som vi hadde ambisjon om å rekke innen årets slutt. På vegne av selskapet vil jeg beklage ventetiden til de av våre kunder som nå har fått beskjed om at de dessverre må vente på gravesesongen 2022 før vi kan fullført gravingen og installasjonen.

Jeg vil også trekke frem Harstad kommune og deres innsats for å understøtte utbygging i områder av kommunen hvor det ikke ville vært mulig å bygge uten offentlig støtte. Vår utbygging i Øyriket (Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy), samt Harstad Sør (Sørvikmark, Storvann Syd, Klatran og Vollstad), er eksempler på prosjekter med offentlig støtte hvor vi har vært så heldige å bli valgt som leverandør. Vi ser frem til fortsettelsen og sikter videre mot nye høyder som den lokale TV og Bredbåndsleverandøren for folk i Hålogaland.