Fusjonen er et synlig bevis på at vi blir sterkere sammen. På at samarbeid på tvers av byene her i nord er en nøkkel hvis vi skal lykkes med å skape regional vekst. Dette er en trend vi har sett mer og mer av de siste årene, og vi er stolte av å bidra til dette gjennom å forene våre krefter.

Hver for oss har vi i over 100 år spredd positiv energi gjennom bidrag og støtte til lokale lag og foreninger. For oss handler det om å bygge bærekraftige lokalsamfunn, om det grønne skiftet, og om å bidra til å skape ei lys fremtid i nord.

Sammen kan vi bidra enda mer.

Praktiske betydninger av fusjonen

Flere av selskapene i konsernet endrer navn i forbindelse med fusjonen. Det er fortsatt de samme menneskene som jobber hos oss, selv om noen bytter logo på arbeidsjakken eller bilen. Eller bygget for den del. 

Her er en oversikt over navneendringer som følge av fusjonen:

Nye regler om navn

Det er nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille som gjør at selskapsnavnene i det nye konsernet er fordelt slik. Nettvirksomheten har monopol og skal skilles fra all annen virksomhet, og må derfor ha både helt eget navn og egen logo, med alt som hører med.
Fusjonen betyr derfor at både Hålogaland Kraft-navnet og Nordkraft-navnet er med videre i hele regionen. Det er ingen helt nye navn som skal etableres. 
Når vi starter omprofilering av biler og bygg, kommer disse nye navnene til å bli godt synlig i hele regionen. 

Sponsorvirksomhet

Begge konsernene har i alle år samarbeidet tett med klubber, lag og foreninger. Det fortsetter vi selvfølgelig med. Også her vil det noen steder bli en endring i hvilke logoer som profileres i idrettshaller, 17. mai-program og alt imellom.
I Harstadregionen vil det på sikt bli færre Hålogaland Kraft-logoer, etter hvert som avtalene fornyes med Nordkraft, Polar Kraft eller Nordkraft Fiber. Nettselskapet har et ansvar for å holde nettleia så lav som mulig. Blant annet derfor ligger sponsorvirksomheten i de konkurranseutsatte selskapene.