Status 22.09.21:
Med unntak av noen få boliger er utbyggingen i Trastadlia ferdig.
Vik/Lamhagan er i rute, og blir ferdig innen 1. oktober.

Status 31.08.21:
Kunder i området Vik/Lamhagan vil få signal og tjenester innen utgangen av september.
For dere som har H-Link fra før; dette abonnementet vil automatisk opphøre.

Kunder i området Trastadlia; her er det fortsatt noe usikkerhet da det gjenstår noe gravearbeid i Bergsveien.
Antatt ferdigstilling i september eller oktober.

Status 13.07.21:
Det installeres for tiden hjemmesentraler hos kunder.
Prosjektet er i rute og ventes ferdigstillet i løpet av sommeren

Status juni:
Installasjonsservice er i gang med anleggsarbeidet i Trastadlia, og det er også de som senere utfører installasjoner i boliger.

Alle som har bestilt blir kontaktet for timeavtale når det nærmer seg. Utbyggingen er ventet ferdig i løpet av sommeren.