Status 13.07.21:
Det installeres for tiden hjemmesentraler hos kunder.
Prosjektet er i rute og ventes ferdigstillet i løpet av sommeren

Status juni:
Installasjonsservice er i gang med anleggsarbeidet i Trastadlia, og det er også de som senere utfører installasjoner i boliger.

Alle som har bestilt blir kontaktet for timeavtale når det nærmer seg. Utbyggingen er ventet ferdig i løpet av sommeren.