Status 01.12.21:
Installatør installerer Altibox i mange boliger i hele området, både på strekningen Sørvik-Storvann og på strekningen Sørvik-Vollstad. Noen husstander må vente til neste år da noe gravearbeid gjenstår.

Status 22.09.21.
Det har pågått gravearbeider på strekningen Sørvik - Storjorda, og videre skal det graves på strekningen Sørvik - Halsebø - Lille Fauskevåg - Vollstad. Forventet ferdig i løpet av våren 2022.

 

Les hele artikkelen på nettsiden til Harstad Kommune.

Salg og planleggingsfasene er allerede godt i gang. 

Vollstad:

Et kart over vollstad

Storvann Syd:

Et kart over Storvann

Sørvikmark:

Et kart over sørvikmark