Status 22.09.21.
Det har pågått gravearbeider på strekningen Sørvik - Storjorda, og videre skal det graves på strekningen Sørvik - Halsebø - Lille Fauskevåg - Vollstad. Forventet ferdig i løpet av våren 2022.

 

Les hele artikkelen på nettsiden til Harstad Kommune.

Salg og planleggingsfasene er allerede godt i gang. 

Vollstad:

Storvann Syd:

Sørvikmark: