Det har i lang tid blitt etterspurt fiberutbygging i Kilbotn, og nå er vi godt i gang. Salget har vært meget bra, og takket være snøfattige vintermåneder er gravearbeidet kommet langt.

I tillegg til egne montører bygges dette området i samarbeid med graveentreprenør Sør-Troms Maskin og installatør OneCo