Status 22.09:
Kilbotn Sør: Ferdig utbygget
Kilbotn Nord: Ventes ferdig utbygget innen utgangen av året.
Oldra: Utbygging er ikke vedtatt enda
Kilahamna: Ventes ferdig utbygget innen utgangen av november.

Status 13.07.2021
Fiberutbyggingen i Kilbotn Sør nærmer seg ferdig, og utbyggingen i Kilbotn Nord bygges i løpet av høsten.
Kilbotn Nord gjelder området Jota/Solheimveien/Villaveien/Gamtoftveien.

Status 11.07.2021
Fiberutbyggingen i Kilahamna er i gang, og det installeres for tiden hjemmesentraler. Gjelder området mellom Plantasjen og Kila Skole.

Status 01.04.2021
Det har i lang tid blitt etterspurt fiberutbygging i Kilbotn, og nå er vi godt i gang. Salget har vært meget bra, og takket være snøfattige vintermåneder er gravearbeidet kommet langt.

I tillegg til egne montører bygges dette området i samarbeid med graveentreprenør Sør-Troms Maskin og installatør OneCo