Bruk ditt kundenummer som eFaktura-referanse. Dette finner du i et eget felt på fakturaen. Nummeret utgjør også de 7 første sifrene i KID-nummeret ditt.